List otwarty do KPRM dotyczący zastosowania technologii UV-C jako metody prewencji przeciw COVID 19
List otwarty do KPRM dotyczący zastosowania technologii UV-C jako metody prewencji przeciw COVID 19

Szanowny Panie Premierze!

Zwracamy się do Pana jako przedstawiciele nieformalnego porozumienia producentów urządzeń służących do walki z zagrożeniem mikrobiologicznym, opartych o promieniowanie ultrafioletowe (UV-C) oraz potencjalnych użytkowników tej technologii z branż HoReCa, medycznej, szkolnictwa (uczelnie, szkoły, przedszkola). Pragniemy niniejszym zaapelować do Pana o niezwłoczne nakazanie podległym Panu ministerstwom, podjęcia działań zmierzających do wypracowania rekomendacji, co do zastosowania technologii UV-C w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV 2 w tych sektorach życia społeczno-gospodarczego, które owym ministerstwom podlegają.

W zastosowaniu w/w technologii, o naukowo udowodnionej skuteczności, dostrzegamy realną szansę na choćby częściowe „odmrożenie” sparaliżowanych obecnie sektorów życia społeczno-gospodarczego takich jak np. gastronomia, a także rozwiązanie szeregu niedogodności i znaczne zwiększenie bezpieczeństwa np. w sektorze ochrony zdrowia.

Ta część spośród sygnatariuszy listu, która zajmuje się produkcją takich urządzeń, od wielu miesięcy usiłuje nawiązać w tym przedmiocie dialog z władzami publicznymi (kontaktując się min. z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Zdrowia), jednak nasze apele nie odnoszą skutku. Są one bowiem nieustannie ignorowane, lub też giną w toku wzajemnego przerzucania odpowiedzialności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, do których trafiają.

Dalszy brak zainteresowania władz publicznych, a tym samym brak jakichkolwiek regulacji w tym zakresie doprowadzi z jednej strony do zmarnowania ogromnego potencjału wskazanej technologii, z drugiej zaś, tam, gdzie znajdzie ona jednak zastosowanie – do niekontrolowanego zalewu niskiej jakości produktów, które w skrajnych przypadkach będą szkodzić zdrowiu osób, których to zdrowie miały chronić. Jest to zaniechanie, na które w obecnym stanie epidemii i towarzyszących jej negatywnych zjawisk, pozwolić sobie zwyczajnie nie możemy.

Gwoli wprowadzania do naukowych dowodów skuteczności technologii UV-C nadmienić należy, że promieniowanie ultrafioletowe odkryli w 1801 roku Johan Wilhelm Ritter oraz William Hyde Wollaston. Jest to typ promieniowania krótkiego, o trzech pasmach UV-A, UV-B, UV-C, z czego właśnie to ostanie ma bakteriobójcze i wirusobójcze działanie. Promieniowanie UV-C o długości 250-270nm, oddziałuje na DNA/RNA wirusów, bakterii, grzybów i pleśni, fotochemicznie je uszkadzając, co w efekcie doprowadza do ich natychmiastowej dezaktywacji (do zakłócenia replikacji wirusa). Przez ponad dwa stulecia doskonale przebadano możliwości przeprowadzania dezynfekcji tym promieniowaniem (min. praca Kowalski W.J. Mathematical modeling of ultraviolet germicidal irradiation for air disinfection, 2002), które znajdowało zastosowanie w branży medycznej i było wymagane w polskim prawie ustawowo.

W związku z wybuchem światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2 pod koniec 2019 roku, podjęto szereg działań, których celem było zapobieganie ciągłym wzrostom zachorowań. W 2020 roku laboratorium o czwartym poziomie bio-bezpieczeństwa National Emerging Infections Diseases Laboratories Uniwersytetu w Bostonie przy współpracy z laboratorium międzynarodowego producenta świetlówek UV-C Signify Resarch przeprowadziło badanie: „Szybka i całkowita inaktywacja SARS-CoV-2 z wykorzystaniem promieniowania UV-C” (badanie w załączniku do Listu).

Badanie potwierdza dezaktywację wirusaSARS-CoV-2 w postaci mokrej i suchej za pomocą źródła promieniowania ultrafioletowego (UV-C) o długości fali 254 nm, wytwarzanego przez produkt firmy Signify dostępny na rynku (świetlówki PHILIPS).

W momencie, gdy proces szczepienia jeszcze nie jest ukończony oraz w sytuacji przedłużającego się zamknięcia wielu branż, istnieje konieczność wprowadzenia szybkich i skutecznych środków zaradczych. Szczególnego znaczenia nabiera ona w jednostkach medycznych, które zmuszone są do ciągłego kontaktu z pacjentem, gdzie ryzyko zakażenia nie dotyczy jedynie SARS-CoV-2, ale również innych zagrożeń mikrobiologicznych. Zakłócenie łańcuchów transmisji jest więc istotne do kontrolowania ognisk zakażenia oraz zapobiegania dodatkowym infekcjom.

Przytoczone badanie Uniwersytetu w Bostonie wykazało całkowitą dezaktywację wirusa SARS-CoV-2 w czasie zaledwie 9 sekund w przypadku wirusa w postaci suchej  (Rys. 1A) oraz 4 sekund w przypadku wirusa w postaci mokrej (Rys. 1B)

Skuteczność działania antywirusowego, antybakteryjnego promieniowania UV-C jest zatem faktem naukowym, podobnie jak zasadność zainstalowania środków prewencyjnych w postaci lamp bezpośredniego działania oraz przepływowych opartych o tę technologię, w pierwszej kolejności w jednostkach medycznych, jak również w miejscach użyteczności publicznej, w tym urzędach i szkołach oraz innych miejscach gdzie przebywają większe skupiska osób (np. restauracje, przestrzenie typu open space w biurach, sale konferencyjne) .

Jako ta część sygnatariuszy listu, która zajmuje się produkcją urządzeń UV-C, przygotowaliśmy szeroką gamę bezpiecznych produktów, które przeszły staranne testy, badania skuteczności mikrobiologicznej na renomowanych uczelniach, posiadają atest PZH. Naszym celem było stworzenie urządzeń o doskonałych parametrach przepływu, złożonych z jakościowych podzespołów, a w naszych produktach stosujemy tylko renomowane świetlówki PHILIPS oraz OSRAM które, co bardzo istotne, nie emitują toksycznego dla organizmów ozonu. Ze względu na fakt, że promieniowanie UV-C jest najskuteczniejszą metodą dezynfekcji, trzeba sobie również zdawać sprawę, iż nieprawidłowe stosowanie urządzeń lub co gorsza nieetyczne podejście do produktu przez jego producenta, może być tragiczne w skutkach. Nasze działania zatem opierają się na dostarczaniu fachowej wiedzy użytkownikom, doborze wysokiej jakości podzespołów do produkcji oraz na trwałej współpracy serwisowej.

Rekomendowane przez nas lampy przepływowe wysokiej jakości wykazują następujące zalety:

  • nastawienie na pracę w trybie ciągłym tj. także podczas obecności ludzi w pomieszczeniach
  • szybkość dezynfekcji (kilka minut naświetlania przynosi drastyczny spadek ilości drobnoustrojów)
  • możliwość działania przy włączonej klimatyzacji (nowe obiekty można „domyślnie” wyposażyć w tę technologię, zainstalowaną w urządzeniach klimatyzacyjnych)
  • bezpieczeństwo dla środowiska (brak oparów, zadymienia, toksycznego dla organizmów ozonu, zaś promieniowanie bezpośrednie jest skutecznie blokowane przez szyby/ drzwi)

Z drugiej strony są wśród nas reprezentacji branż dotkniętych całkowitym zamknięciem albo znaczącym ograniczeniem działalności. Towarzyszy nam bezsilność i frustracja, kiedy obserwujemy jak z jednej strony całkowity „lockdown” (lub też czasowe uruchamianie branż) niszczy nasze przedsiębiorstwa i miejsca pracy, z drugiej zaś – jak ośrodki władzy pozostają całkowicie bierne wobec inicjatywy producentów urządzeń opartych na technologii UV-C, które mogłyby choćby częściowo pozwolić nam na bezpieczny powrót do dalszego funkcjonowania. Choć rozumiemy prymat ochrony ludzkiego zdrowia i życia, to nie można nie zauważyć, że skutki społeczno-ekonomiczne całkowitego zamknięcia branż (co być może dla części rządzących wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem), bez wykorzystania dostępnych na wyciągnięcie ręki alternatyw również, podobnie jak sam wirus SARS-CoV 2, pociągają za sobą utracone ludzkie życia. Z bezsensownymi stratami w zakresie ludzkiego zdrowia i życia mierzą się na co dzień szczególnie ci z nas, którzy reprezentują sektor ochrony zdrowia. Na skutek ograniczeń w dostępie do opieki medycznej i jej swoistej „koronacentryczności” codziennie umierają pacjenci, którzy nie otrzymali pomocy medycznej lub nie uzyskali dostępu do diagnozy.

Technologia UV-C, choć sama w sobie nie stanowi cudownego remedium na wszystkie problemy epidemii i wymaga współstosowania również innych środków bezpieczeństwa, pozostaje jednak w Polsce w znacznej mierze niewykorzystana. To zaniechanie ze wszechmiar niedopuszczalne i wołające o natychmiastową naprawę sytuacji.

Z uwagi na powyższe, wzywamy do natychmiastowego podjęcia następujących działań:

  • podjęcia konsultacji z partnerami - wiodącymi producentami lamp UV-C, a także przedstawicielami potencjalnych użytkowników technologii, w sprawie wprowadzenia norm, które powinny określać parametry skuteczności urządzeń (szczególnie lamp przepływowych) oraz ich doboru do powierzchni pomieszczeń;
  • wprowadzenia wymogu dezynfekcji UV-C, przy zachowaniu innych środków bezpieczeństwa, jako alternatywy dla konieczności zamykania lub znacznego ograniczenia działalności określonych przedsiębiorstw (w szczególności restauracji);
  • wprowadzenia technologii UV-C w placówkach oświatowych (w salach szkolnych i korytarzach), jako alternatywy dla zamknięcia/ znacznego ograniczenia funkcjonowania tychże
  • ponownego wprowadzenia wymogu dezynfekcji UV-C w sektorze medycznym;
  • uruchomienia programu wsparcia dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych na zakup urządzeń klasy UV-C, przy jednoczesnym wprowadzeniu dla beneficjentów wymogu respektowania przy zakupie norm jakościowych uzgodnionych z partnerami w trakcie konsultacji (aby zniwelować ryzyko premiowania zakupu urządzeń niskiej jakości, wyłącznie ze względu na ich niską cenę).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl