Najlepsze przepływowe lampy UV-C w Polsce!
Najlepsze przepływowe lampy UV-C w Polsce!

Ranking

Najlepsze przepływowe lampy UV-C w Polsce!

 

Do czasu wystąpienia pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 stosowanie lamp bakteriobójczych dotyczyło w szczególności placówek szpitalnych, laboratoriów, zakładów: przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznych, przemysłu elektronicznego, było wykorzystywane w technologii uzdatniania wody oraz w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.  Wraz z rozwojem skali pandemii na rynkach światowych zaczęło pojawiać się coraz więcej przepływowych lamp wirusobójczych UV-C, których zastosowanie jest możliwe także do dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej, dezynfekcji pomieszczeń pracy, środków komunikacji publicznej, a nawet zastosowań domowych.

Nie wszyscy producenci mają potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność swoich promienników badaniami oraz atestami. W związku z powyższym nasuwają się pytania: Jak zatem użytkownik ma określić jak długo i w jakiej odległości od ludzi i roślin ma działać dana lampa? Jaka kubatura pomieszczenia zostanie wystarczająco naświetlona w określonym czasie? Czy na daną objętość powietrza w pomieszczeniu powinno zastosować się jedną lampę, czy może więcej, aby czas naświetlania był jak najkrótszy? Czy promiennik, który chcę zakupić wytwarza toksyczny ozon? Czy po zakończeniu procesu naświetlania pomieszczenie należy przewietrzyć? Jak porównać skuteczność lamp oferowanych przez tak wielu producentów? Czy cena wiąże się z jakością? Jak wybrać urządzenie, które zapewni pożądany stopień odkażenia powietrza.

W związku z pojawiającymi się nowymi producentami lamp z nowymi rodzajami promienników postanowiliśmy się przyjrzeć owym urządzeniom oraz przeanalizować wyniki ich skuteczności, uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Pomimo braku jednolitego standardu badan urządzeń przedstawiony ranking przepływowych lamp UV-C zestawia je w celu porównania ich efektywności.

Z racji, iż możliwa jest weryfikacja skuteczności UV-C pod kątem oddziaływania promieniowania na pierwotną i ostateczną ilość bakterii oraz grzybów i pleśni w powietrzu, po określonym czasie naświetlania, to właśnie takimi badaniami dysponują producenci.

W celu przygotowania zestawienia skontaktowaliśmy się z wiodącymi polskimi producentami lamp przepływowych UV-C na rynku i poprosiliśmy ich o badania skuteczności lamp, którymi dysponują. Wyniki otrzymaliśmy od producentów marki: Rhode (modele ROOM70 i PROFI100), Exterya (Exterya serii 1 95W oraz 55/60W oraz Exterya serii 4 55/60W), Lena Lighting (Sterilon UV-C FLOW), LUG (PURELIGHT LUG FLOW HF 2X30W) oraz Ultraviol (NBVE 60 N/S/P). prawie wszyscy producenci stosują świetlówki PHILIPS, poza produktem Ultraviol- świetlówka OSRAM, oraz modelem Sterilon- świetlówka Lena, Producent LUG- nie określa w badaniu typu promiennika.

Badania wszystkich producentów lamp zostały wykonane przez placówki naukowe bądź uczelnie wyższe (tj. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego oraz Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie) w analogicznych warunkach. Lampy UV-C zostały zamknięte w pomieszczeniach o wielkości 24- 25 m2 wraz z określoną ilością jednostek kolonii bakterii  oraz grzybów i pleśni, a ich ilość została określona po inkubacji i pobraniu próbki powietrza za pomocą Mikrobiologicznego Próbnika powietrza MAS 100 ECOTM  z następującą metodologią: co kilka godzin były dokonywane pomiary spadku ilości aktywnych drobnoustrojów oraz grzybów w danych pomieszczeniach. Na tej podstawie możemy ustalić spadek procentowy drobnoustrojów i grzybów po określonym czasie działania lampy UV-C, co też czynimy w poniższej tabeli.

 

 

 

* Poza zestawieniem znajduje się lampa NBVE 60N/S/P (2x30W), gdyż badanie lampy wykonane jest w 2016 roku i pomiar dokonany jest w odległości 7m od urządzenia. Skuteczność lampy po 2h wynosi 48% w przypadku zwalczania bakterii oraz 3,4% w przypadku zwalczania grzybów/ pleśni i drożdży.

Jak widać w załączonej tabeli zarówno w zwalczaniu bakterii oraz grzybów i pleśni najlepsze wyniki po dwóch godzinach uzyskały lampy producenta marki Rhode- lampy (Room 70 oraz Profi 100) uzyskały ponad 90% skuteczność w zwalczaniu drobnoustrojów i grzybów natomiast na kolejnym miejscu w obu kategoriach plasuje się marka Exterya, która uzyskała zbliżony do 90% wynik skuteczności (co widać w poniższej tabeli). Po siedmiu godzinach działania lampa Room 70 oraz Profi 100 uzyskały 100% skuteczność w zwalczaniu bakterii i grzybów, a na kolejnych miejscach ponownie znalazły się lampy marki Exterya. Kolejne produkty w zestawieniu zdecydowanie odbiegają swoją skutecznością od lamp, które znalazły się w czołówce: w niektórych przypadkach wyniki spadku aktywnych bakterii i grzybów po 7 godzinach plasują się poniżej 80%, a w skrajnych przypadkach nie dochodzą do 20%. Co ciekawe lampy Profi 100 oraz Room 70 już po czterech godzinach zbliżają się do prawie 90% skuteczności w dezaktywacji bakterii i grzybów.

Nadmienić należy, iż mechanizm bakteriobójczy polega na absorbowaniu przez kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) danego mikroorganizmu energii promieniowania UV-C, które wzbudzając reakcje fotochemiczne doprowadza do uszkodzenia zapisu genetycznego. W konsekwencji skutkuje to dezaktywacją patogenu i jednocześnie ów patogen przestaje stanowić zagrożenie dla człowieka. Najbardziej podatne na działanie omawianego promieniowania są wirusy i bakterie, w mniejszym stopniu drożdże, a w najmniejszym pleśnie.

 

 

*Ponownie poza zestawienie znajduje się lampa NBVE 60N/S/P (2x30W), ponieważ badanie z 2016 roku wykonane jest w odległości 5m od urządzenia. Skuteczność eliminacji bakterii wynosi 71% po 6h, a w przypadku grzybów, pleśni i drożdży 13%.

Lampy, które porównujemy w naszym zestawieniu posiadają zbliżone parametry, jeśli chodzi o ich wymiary, jednakże nie możemy tu ominąć lamp, które na rynku wyróżniają się dużo większą mocą i dużo szybciej dezaktywują bakterie i grzyby w dużo większych pomieszczeniach niż w wyżej wymienionym badaniu. Dla przykładu w pomieszczeniu o powierzchni 45 m2 lampa Elite 152 marki Rhode, po dwóch godzinach uzyskała 90% spadek ilości bakterii i grzybów w pomieszczeniu, a po siedmiu godzinach uzyskała wynik 100%. Lampa ta zdecydowanie wyróżnia się na tle lamp naszego rankingu również przez możliwość użycia dodatkowych promienników zewnętrznych (jest to lampa dwufunkcyjna).

Lampy różnią się min. pod względem mocy wentylatorów używanych do ich produkcji, co również widać w powyższych wynikach. Za mocne wentylatory za szybko przedmuchują powietrze przez komorę dezynfekcyjną, za słabe za wolno filtrują powietrze w pomieszczeniu. Problemem może być również ich poziom hałasu- w lampach nowej generacji jest on na poziomie jedynie 40dB.

Lampy muszą w swojej konstrukcji skupiać się na kilku parametrach by były skuteczne:

  • kubatura komory UV-C,
  • wydajność wentylatora,
  • głośność wentylatora,
  • moc i wielkość świetlówek (a co za tym idzie przekłada się to na czas kontaktu powietrza z promieniowaniem),
  • rodzaj świetlówki

Jako jedni z nielicznych, producent świetlówek marki PHILIPS zlecił badanie dotyczące skuteczności zwalczania Covid-19, które wykonało Laboratorium w Boston University wraz z Signify Research, stąd wybór tej świetlówki przez większość producentów. Badanie wykazało skuteczność UV-C na SARS COV-2 po 4 sekundach naświetlania.Pozostałe świetlówki dostępne na rynku nie posiadają tylu badań i atestów i należy zwrócić uwagę, by nie wydzielały ozonu, który blokuje działanie UV-C oraz jest toksyczny dla organizmów żywych.

W przypadku, gdy producent nie podaje wiarygodnych wyników badań promieniowania swoich urządzeń (tzn. potwierdzonych certyfikatem jednostki uprawnionej), nie zapewnia oczekiwanych środków ochrony (rozumianych jako: instrukcja obsługi, możliwość programowania czasu działania bądź zdalnego włączania i wyłączania, komunikatów dla użytkownika na samym urządzeniu informujących o zagrożeniu zdrowia powodowanego promieniowaniem UV-C), itp. użytkownik nie posiada odpowiedniej ilości danych, aby przeprowadzić bezpieczną i skuteczną dezynfekcję. 

Pewne jest, że inwestycja w innowacyjne rozwiązania, które stają się coraz bardziej dostępne będzie miała długofalowe skutki i w związku z tym stosowane rozwiązania powinny być przez kolejne lata jak najbezpieczniejsze dla użytkowników przy założeniu maksymalnej skuteczności. Pragniemy tym rankingiem wzbudzić zainteresowanie tą problematyką wszystkich Organizacji  i Instytucji, które mogłyby się przyczynić do zmniejszenia skali wprowadzania w błąd przyszłych użytkowników i dalszego rozwoju niezdrowej konkurencji. Dodatkowo zakup takich nieprzebadanych urządzeń nie tylko okazać się może niewłaściwie wydanymi środkami z firmowego bądź rodzinnego portfela, ale także może zagrać życiu osób długotrwale przybywających w pobliżu takich urządzeń.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl